Erasmus+ Projekti

Naziv projekta:  Digital Media – A Bridge to Inclusion
DIME

 

Nositelj projekta: 

 • Ballybeen Women’s Centre (UK) – BWC

Partneri:

 • Kas Halk Egitimi Merkezi (Turkey) – Kas HEM
 • The Rural Hub CLG (Ireland)
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente (Italy) - Prometeo
 • Callidus d.o.o (Croatia) – Callidus
 • Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Poland)
 • INNOVENTUM OY (Finland)
 • Reintegra (Czech Republic)

Ukupna vrijednost projekta:  296,324.00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: u potpunosti

Trajanje: 01.10.2017. – 30.09.2019.

Sažetak i svrha projekta:

„Digital Media - A Bridge to Inclusion“ partnerski je Erasmus+ projekt Hrvatske, Turske, Češke, Italije, Poljske, Finske i Ujedinjenog Kraljestva kojim ćemo izraditi program osposobljavanja za odrasle i mlade marginalizirane odrasle osobe kako bi razvili ključne digitalne kompetencije i znanja potrebna na današnjem tržištu rada.

Zajedno s inozemnim partnerima, prepoznali smo činjenicu da su digitalni mediji izvrstan način za prenošenje znanja i razvoja ključnih kompetencija, posebice kod marginaliziranih skupina društva. Izvaninstitucionalno obrazovanje u obrazovanju odraslih, ali i mladih, postalo je učinkovit način stjecanja znanja, vještina i kompetencija, te kao potpora institucionalnom obrazovanju može značajno doprinijeti jačanju onih znanja koja su potrebna na modernom tržištu rada.

U sklopu ovog projekta, svi projektni partneri će raditi s odgajateljima za odrasle i sa zajednicama u sektoru obrazovanja pružajući im edukacije za usavršavanje kako bi izgradili svoje vještine kao odgajatelji. Također, u sklopu projekta partnerska organizacija DIME pružit će niz inovativnih resursa koje nastavnici mogu koristiti u svom radu s marginaliziranim mladim ljudima.

O projektu saznajte više na: https://dimeproject.eu

 

 

Naziv projekta: Skill IT project, Erasmus+

Nositelj projekta:

 • Ballybeen Women’s Centre (UK) – BWC

Partneri:

 • Kas Halk Egitimi Merkezi (Turkey) – Kas HEM
 • Instituto De Formacion Y Estudios Sociales (Spain) – IFES
 • Aklub Centrum Vzdelavani A Poradenstvi (Czech Rep) – AKLUB
 • Callidus d.o.o (Croatia) – Callidus
 • Morfogennesis (Greece)
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente (Italy) - Prometeo

Ukupna vrijednost projekta:  260,500.00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: u potpunosti

Trajanje: 01.10.2016. – 30.09.2018.

Sažetak i svrha projekta:

Projekt predstavlja strateško partnerstvo koje ima za cilj razvoj, dizajn i implementaciju povećanja osnovnih vještina, a posebno digitalnih vještina za određene skupine odraslih osoba – naglasak na osobe s niskom razinom kvalifikacije ili bez kvalifikacija, osobe s osnovnim zanimanjima, nezaposlene osobe, migranti te gospodarske neaktivne i starije osobe.

O projektu saznajte više na: http://skillinnovationtraining.com

 

 

 

 

Naziv projekta: Youthcoach Project, “Moja prilika za budućnost”

Nositelj projekta: AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI, Češka

Partneri: Češka, Austrija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka, Slovenija i Hrvatska (WIFI Croatia je partner za Hrvatsku)

Ukupna vrijednost projekta:  276 810, 00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: u potpunosti

Trajanje: 1.9.2014 – 31.8.2016.

Pogledajte prvi newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte drugi newsletter projekta Youthcoach!

Pogledajte treći newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte četvrti newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte peti newsletter projekta Youthcoach!

Sažetak i svrha projekta


Projekt Youthcoach je internacionalno europsko VET (Vocational education and training u prijevodu Strukovno obrazovanje i treninzi) partnerstvo koje ima za cilj prenijeti, prilagoditi i provoditi inovativne projekte i proizvode koji

a) Jačaju partnerstvo između obrazovanja i zapošljavanja u početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,

b) Pomažu u smanjenju velikog broja odustajanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,

c) Razvijaju osnovne i pomoćne vještine,  osobito poduzetničke vještine s mladim učenicima strukovnog obrazovanja i

d) Provjeravaju vještine i sposobnosti tih mladih učenika u skladu s Europa 2020, ET 2020 i Erasmus + ciljeva.

Projekt stavlja naglasak na prevenciju odustajanja u strukovnom obrazovanju iz višedimenzionalne točke gledišta, uključujući tvrtke, strukovne organizacije i strukovne nastavnike i trenere s naglaskom na izgradnji kapaciteta  kod strukovnih nastavnika i trenera te mladih učenika u strukovnom obrazovanju.

Od kuda potreba za ovakvim projektom?


Europa se suočava s rastućom potrebom kvalificiranih radnika s jedne strane, a s druge strane želi integrirati mlade koji u ovom trenutku nemaju priliku uključiti se u radni život u svojim matičnim zemljama. Mnogim industrijama nedostaje kvalificiranih zaposlenika koji zadovoljavaju posebne potrebe poslodavaca. Istovremeno, u zemljama na jugu EU suočavaju se s rastućom stopom mladih bez stvarne prilike za pronalazak posla koji je primjeren  njihovom obrazovanju. Financijska kriza izazvala je u nekim europskim državama visoku stopu nezaposlenosti, osobito mladih (stopa nezaposlenosti mladih u nekim zemljama partnerima: Italija: 42,4%, Slovenija 25%, Češka 27%, Grčka 60%, Španjolska: 56 , 1%).

Rano napuštanje škole je još jedan veliki problem te shodno tome mladi ljudi bez ikakve formalne kvalifikacije  ostaju bez šanse za zaposlenjem (Italija 17,6%, Slovenija 17%, Grčka 11,4%, Španjolska 23,5%).
Odustajanje od školovanja proizvodi visoke troškove za mlade ljude, društva, poduzeća i strukovne organizacije.
Ključni problem u Europi je kako uključiti i zadržati mlade ljude u strukovnom obrazovanju i poboljšati suradnju između strukovnog obrazovanja i svijeta rada.

Aktivnosti :

 • Analiza potreba svakog pojedinog tržišta u partner zemljama
 • Izobrazba trenera za savjetovanje mladih
 • Izrada zajedničkog „Toolbox-a” koji će služiti kao podrška pri usmjeravanju mladih
 • Transnacionalna radionica za trenere iz svih zemalja – Zagreb, veljača 2016, Španjolska srpanj 2016.

Ciljevi projekta:

 1. Prenijeti koncepte pomoći u strukovnom osposobljavanju (DE), Toolbox (CZ), Jugendcoaching (PRI) i EBC * L Enterprise (SI)  drugim europskim zemljama
 2. Razvoj Youthcoach profil kompetencija i Youthcoach Train to trainer tečaja koji se temelje na istraživanju u svim zemljama partnerima
 3. Razvoj Toolbox-ova za trenere mladih uključujući module za:
 • Rad s tvrtkama u premošćivanju jaza između strukovnog obrazovanja i svijeta rada
 • Interkulturalne kompetencije
 • Osobni razvoj
 • Promocija kompetencija vezanih uz poduzetništvo (EBCL)
      4. Provedba Train to trainer tečaja sa 70 trenera u partnerskim zemljama.
 
Youthcoach očekivani rezultati su:
 1. Kompetentni treneri mladih koji će voditi, pomoći i trenirati mlade ljude kako bi se spriječilo odustajanje od strukovnog obrazovanja i povećala suradnja između obrazovnih organizacija i tvrtki
 2. Train to trainer tečaj za trenere mladih (EQF) temeljen na profilu kompetencija - nastavni plan i program, dizajn smjerova i implementacija sa 70 trenera
 3. Youthcoach Toolbox sa smjernicama i metodama pristupa koji pomaže trenerima razviti vještine rada s mladim ljudima, povećati suradnju s tvrtkama te voditi i savjetovati mlade ljude kako bi spriječio odustajanje od školovanja
 4. Promicanje razmjene iskustava, daljnja prilagodba koncepata i internacionalno umrežavanje, integrirajući lokalne sudionike svakog partnera u projektu
 5. Youthcoach web stranice sa svim proizvodima
Sveukupni očekivani rezultati projekta mogu biti ovako definirani:
 1. Povećana znanja i kompetencije sudionika koji se bave različitim ciljnim skupinama kako bi se spriječilo odustajanje od strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 2. Prijenos i provedba najbolje prakse u drugim europskim regijama
 3. Promicanje zajedničkih programa javnih i privatnih sudionika kako bi se spriječilo odustajanje od strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 4. Unaprijeđenje internacionalne suradnje i umrežavanja

O projektu saznajte više na:  http://www.youthcoach.cz/